ПОЗВОНИТЬ

Прогнозування ринку

Прогнозування ринку

Прогнозування ринку передбачає детальний аналіз ринкової ситуації в конкретний період, основна суть якого-збір актуальних даних і оцінка основних показників. Відштовхуючись від отриманої інформації, можна планувати стратегії досягнення мети і подальшого розвитку.

Необхідно прогнозування для вирішення подібних завдань:

  • Впровадження нового продукту на ринок;
  • Розробка і запуск рекламної кампанії;
  • Ребрендинг компанії;
  • Розширення ринкової частки, збільшення обсягу продажів;
  • Вихід бізнесу на новий рівень;
  • Підвищення конкурентоспроможності.

Перевага нашого прогнозування:

  1. Індивідуальний підхід до кожного клієнта;
  2. Швидкий збір, систематизація та аналіз даних;
  3. Комплексне вирішення поставлених завдань;
  4. Максимальна достовірність отриманої інформації.

Всі дані аналізуються в динаміці за певний період (від 3 до 5 років), а потім формується прогноз розвитку ринку на найближчі 2-3 роки. При детальному аналізі враховується не тільки первинна інформація, отримана від кампанії, але і вторинна, зібрана з різних джерел.

Прогнозування ринку дозволяє виконати оцінку перспектив розвитку кон'юнктури і зміни ринкових умов, визначити тенденції факторів, що впливають і шляхи розвитку досліджуваного сектора або ринку в цілому. Прогнозування ґрунтується на аналізі фактичних даних минулого і сьогодення досліджуваного ринку

Професійне прогнозування ринку містить глибоку, структуровану інформацію по ринку, засновану на детальному аналізі статистичних та аналітичних даних. Фахівці аналітичного департаменту компанії AVSEO підготують прогноз у ввашому сегменті ринку відповідно до побажань та міжнародних стандартів проведення досліджень ринків.

 

МАЄТЕ ПИТАННЯ?