ПОЗВОНИТЬ
  • Про Нас
  • Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


Ця політика є невід'ємною частиною Угоди користувача (далі - "Угода"), розміщеної та/або доступної в мережі Інтернет на домені сайту, а також інших укладених з користувачем договорів, або договорів які можуть бути укладені з користувачем.


Користуючись послугами сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі - Політикою Конфіденційності), і по своїй волі і в своїх інтересах дає письмову згоду на наступні способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності клієнт / Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.


Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сайт, може отримати про клієнта / користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.
ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА


Сайту може використовувати персональні дані клієнта / Користувача з метою:Ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті.
Надання Користувачеві доступу до ресурсів сайту та партнерів Сайту.
Встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи телефонний дзвінок, направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від користувача, направлення рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги сайту.
Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем.
Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням сайту.
Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів Сайту.
Здійснення рекламної діяльності сайту.
Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
Інформація, що збирається ( Персональна інформація)


Ми збираємо наступну інформацію:
Технічна інформація, автоматично збирається програмним забезпеченням сайту під час його відвідування.
Персональна інформація, що надається Вами при заповненні відповідної форми або інформація одержувана Сайтом з використанням Користувачем соціальних мереж.
Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


Під час відвідування Вами Сайту, адміністрації сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адреса Вашого комп'ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в інтернет), ім'я інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера і операційної системи, Інформація про сайт/сторінку в соціальних мережах, з якого Ви здійснили перехід на Сайт, сторінки сайту, які ви відвідуєте, дату і час цих відвідувань, файли, Cookie. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення і розвитку. Зв'язок між Вашою IP-адресою та Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли це на це отримано згоду та /або вимагає законодавство.


Технічну інформацію про відвідування сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.
ОСОБИСТО НАДАНА ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Метою укладання Договорів Користувач також може надати наступні персональні дані про себе або про організації та її представників в інтересах якої він діє: ім'я, прізвище, по батькові, посада, номер телефону, додатково можуть надаватися найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер, адресу реєстрації та адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, назва обслуговуючого банку, і кореспондентський рахунок тощо).Зазначені відомості про організацію не відносяться до персональних даних.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН


Користувач зобов'язаний:
Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом в рамках Угоди користувача або укладення договору.
У разі укладення договору з Власником Сайту оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.


Адміністрація / представник сайту / власник сайту зобов'язаний:
Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політики конфіденційності.
Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього дозволу користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися у строки та / або бути передані уповноваженим органам державної влади лише з підстав та у порядку, установленому законодавством.


Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних користувача відповідно до порядку, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.


Здійснити знищення або блокування персональних даних, що належать до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
Захист інформації, що збирається


Сайт приймає всі необхідні і досить організаційні, технічні запобіжні заходи для захисту конфіденційності даних користувачів. Тільки ті співробітники сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про користувачів.


Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних дає доступ до них, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до них. Сайт не несе відповідальність за збитки завдані таким доступом. Ми рекомендуємо користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр і букв.
ДОДАТКОВА УМОВА


Адміністрація / представник сайту / власник сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди і без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування Сайтом. Зміни в політику конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.


Чинна редакція Політики знаходиться на сайті Виконавця і його піддоменах в мережі Інтернет.
Дана політика конфіденційності розроблена і діє в рамках чинного законодавства ЄС Про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних.


УГОДА КОРИСТУВАЧА


Справжня угода (далі також – «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту і загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також - «Власник Сайту»), з одного боку, і фізичною або юридичною особою Замовником, прийняв умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також – «Користувач сайту»), з іншої сторони, при спільному згадуванні іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».


Ця угода і відносини сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.
Загальні положення Угоди користувача


У цьому документі і витікаючих або пов'язаних з ним відносинах сторін застосовуються такі терміни і визначення:
а) сайт власника/ Сайт — інтернет-сайт, розміщені в домені власника сайту і його піддоменах.
б) Угода-ця угода з усіма доповненнями і змінами.
в) Адміністрація/представник сайту, Власника Сайту – особа уповноважена власником сайту на дії передбачені Угодою.
г) відвідувач - будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом розміщеним на сайті.
д) Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені І в інтересах представляється їм юридичної особи.


Будь-який відвідувач сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати користувачем.
 

МАЄТЕ ПИТАННЯ?