ПОЗВОНИТЬ
  • Новини
  • Розробка бізнес-стратегії

Розробка бізнес-стратегії

Розробка бізнес-стратегії

Значення стратегічного планування

У сучасності, розробка бізнес-стратегії - неодмінна умова успішної діяльності компанії. Більш того, створення стратегії не є етапом управління, а відноситься до процесу, тобто є безперервністю. І як будь-яка безперервність (нескінченність) складається з набору функцій (дій), включаючи функцію планування.

 

Розробка стратегії для бізнесу

Створення бізнес-стратегії - це складний і багатогранний процес, який передбачає вивчення можливих напрямків розвитку бізнесу, вибір ринків, методів конкуренції, залучення ресурсів, способів просування товарів.

 

Формулювання стратегії включає кілька груп ключових рішень. Існує кілька моделей формулювання стратегії. Відрізняючись в деталях і кількості кроків, які необхідно здійснити при стратегічному плануванні, всі вони погоджуються з тим, що методологія стратегічного менеджменту являє собою дві взаємодоповнюючих підсистеми. Це управління стратегічними можливостями, які включають аналіз і вибір стратегічної позиції, і оперативне управління проблемами в реальності, яке дозволяє швидко реагувати на виникаючі зміни у зовнішньому середовищі і внутрішні процеси, що відбуваються в компанії. У першому випадку мова йде про заплановану, а в другому – про реалізованої стратегії. Варто також відзначити, що слід: 1-розрізняти корпоративну стратегію від бізнес-стратегії, що визначається не тільки тривалістю, але і стратегічним простором; 2-розуміти, що реалізовані (часто "бур'янові", що виникають на рівні бізнес-одиниці) стратегії можуть замінити "заплановану" навіть на рівні корпорації.

 

Розробка стратегії для бізнесу, аудит, прогноз та аналіз

 

П'ять етапів розробки стратегії

Розробка стратегії для бізнесу є п'ятьма етапами, що випливають один з одного завдань.

 

Перша з них - це формування стратегічного бачення майбутнього компанії, визначення довгострокової перспективи розвитку. На цьому етапі вищий менеджмент компанії може ясно уявити, яким саме буде майбутнє компанії, в якому напрямку буде відбуватися її розвиток, які будуть використовуватися технології, хто виступить в ролі постачальників сировини, яка цільова аудиторія, засоби просування товару і т.д. З'ясування цих факторів формує стратегічне бачення компанії. Переваги бачення полягають в наступному:

 

  • це засіб мотивації працівників компанії;
  • воно створює почуття перспективи в діяльності компанії;
  • об'єднує індивідуальні ідеали всіх учасників організації в єдиний еталон цінностей;
  • це важливий елемент іміджу фірми.

 

Наступний етап - це постановка цілей і переклад стратегічного бачення в практичну площину. На цьому етапі формується місія компанії. Вона розкриває основний зміст і напрямки діяльності компанії в даний час.

 

Третій етап - створення стратегії в бізнесі, коли менеджмент планує яким чином можна досягти поставлених цілей, враховуючи становище і перспективи організації. На цьому етапі потрібно враховувати, що в зовнішньому і внутрішньому середовищі відбуваються постійні зміни, що передбачає постійну зміну і коригування стратегії. У відповідь на зміни ринку вона модифікується за рахунок додавання одних параметрів і відмови від інших, враховуючи появу нових можливостей і загроз, непередбачених подій і нових ідей. Джерело: e-xecutive

 

Четвертий етап - реалізація стратегії. Це набір конкретних дій по втіленню стратегії: розвиток компетенцій і можливостей організації, фінансування, вироблення політики підтримки, мотивація працівників, створення корпоративної культури, належне керівництво.

 

П'ятим, заключним етапом є оцінка результатів. В результаті діяльності у кожної компанії з'являється досвід, вона ясніше бачить перспективи розвитку, обстановку на ринку, що дає нові можливості, народжує свіжі ідеї. Це є приводом для коригування стратегічного бачення, глобальних цілей, стратегії та її реалізації.

 

Навіть найвдаліша стратегія, якщо вона не підкріплена організаційними засобами для її гідного впровадження, не буде ефективною, тому що вона не здатна забезпечити високий рівень задоволення клієнтів і високу продуктивність. Так само і грамотне втілення невдалої стратегії не дає потрібного результату. Тільки першокласна стратегія і її адекватна реалізація можуть привести до того, що компанія займе міцне становище на ринку.

 

МАЄТЕ ПИТАННЯ?